Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K užívání rodného čísla

Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl krátce přihlásit v reakci na to, co teď zaznělo od pana poslance Hulinského, protože vím, že ten podnět sem přišel.

Velmi prosím – a je to výsledek složitých dohod mezi Ministerstvem spravedlnosti a obchodním rejstříkem, Úřadem na ochranu osobních údajů – abychom se nepokoušeli dělat z rodného čísla univerzální identifikátor, který bude fungovat v obchodním rejstříku. Je to velký omyl. Rodné číslo má být pokud možno ze všech veřejných seznamů vyndáno. A jestli si někdo myslí, že si pomůžeme tím, že budeme nechávat v obchodním rejstříku rodné číslo, vede to jenom k velkému zneužívání. A to nebezpečí je značné. Již deset let se mluví o tom, že rodné číslo v žádném případě nemá být univerzální identifikátor. V souvislosti se všemi připravovanými seznamy, registry a dalšími rodné číslo nebude používáno. Nechtějme ho tady zachovat