Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K trestání dopravních přestupků

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, já budu muset souhlasit s panem poslancem Paroubkem, což mě překvapuje. Ale chci se také přiklonit k návrhu, abychom tento návrh zákona zamítli. Pokládám ho v mnoha směrech za velmi nesystémový, velmi nešťastný. Velmi nešťastný, doslova a do písmene.

Pokud se chceme bavit o tom, že jsou některé složitější typy přestupků, u kterých by eventuálně mohlo být prodlouženo řízení pro jejich projednávání, pak se to má dělat u těchto složitějších přestupků. Pokud – a to se obávám, že je cílem navrhovatelů – je cílem prodloužit přestupkové řízení u dopravních přestupků, pak je to úplný nesmysl. Já říkám už léta, léta v této Sněmovně, že efektivita trestání dopravních přestupků má cenu, pokud přichází hned a na místě. Pokud tam ten policista stojí a na místě vás zkasíruje, tak to má nějaký preventivní účinek.

Jestli si opravdu někdo myslí, že preventivní účinek mají kamery a pokutovací systémy rozmístěné po celé zemi, kdy za tři, čtyři, pět, šest, někdy také jedenáct měsíců přijdou kartičky, které vás vyzývají, abyste se někam dostavili, že tohle povede ke snížení rychlosti a k ohleduplnějšímu chování řidičů, tak to já si tedy opravdu myslím, že nepovede. A jestli chceme tuto už takhle absurdně dlouhou lhůtu jednoho roku na projednání těchto banálních přestupků prodlužovat na dva roky, tak to já opravdu pokládám za úplný omyl. Zejména uvědomíme-li si, že v trestním právu v celé řadě trestných činů máme promlčecí dobu tři roky a víme, že prostě pokud se nestíhají některé věci, nestihnou odstíhat, tak se pak prostě nepotrestají, protože zájem státu a společnosti a schopnost po takové době něco prokazovat je natolik ztížena a zkomplikována, že už to nestojí za to.

Tak nevymýšlejme v přestupkovém řízení nějaké nové geniální myšlenky. Pokud jsou složitější přestupky, kde dejme tomu celý průběh dokazování a prokazování je tak obtížný, pak je vyberme, ale to musí udělat vláda, to musí být vládní návrh, který přinese a řekne něco jiného. Ale jestli si myslíme, že opravdu má jakýkoli smysl u dopravních přestupků a běžných přestupků proti občanskému soužití prodlužovat promlčecí, prekluzivní lhůtu na dva roky, tak to já pokládám za úplný omyl. Čili já se kloním k tomu, abychom návrh zákona zamítli.

***

Já jsem rád, že z úst předkladatelů zaznělo, že jim opravdu jde o dopravní přestupky, že žádný jiný zájem tady není, a o to více trvám na svém návrhu na to, aby návrh zákona byl zamítnut. Opravdu si přestaňme hrát na to, že to je nějaké zásadní protispolečenské jednání, že tady budou padat silná slova jako piráti silnic a podobná, a je to většinou překročení o pět až deset kilometrů povolené rychlosti v pražských, brněnských či jiných tunelech a dálnicích, kde vám po osmi měsících přijde výzva od nestíhajících městských úřadů, které místo toho, aby policie stála na ulicích a opravdu zajišťovala snižování rychlosti, tak nastavila měřicí systémy a nastavila kamerové systémy.

Já to pokládám od začátku za hrubý nesmysl. A jestli si opravdu myslíme, že u překročení rychlosti nebo u špatného parkování nám nějak pomůže, když budeme mít dva roky a za rok a devět měsíců přijde trest, jestli si fakt někdo vážně myslí, že to má preventivní účinek, tak já mám pocit, že nestál nikdy v žádném přestupkovém řízení. A to, že je pár chytráků v této zemi, kteří umějí řízení prodlužovat, tak ti ho prodlouží i na dva roky. To si buďte jistí! Je to jenom snaha zjednodušit už tak zbytečný systém.