Práce ve Sněmovně

Co se povedlo (v letech 2010-2013):

1OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Prosazení nového Občanského zákoníku. Jde o kodex, který by nás měl konečně vytrhnout ze setrvačnosti komunistického civilního práva a i v oblasti soukromých vztahů posunout k Západu.

2

CÍRKEVNÍ RESTITUCE: Spravedlivé vyřešení vztahu státu a církví včetně navrácení majetku církvím. Jedná se o dávný dluh, kterým si nikdo nechtěl pálit prsty, ale který dlouhodobě prospěje státu i všem registrovaným církvím.

3

ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ: Prosazení zákona o III. odboji a soustavné odrážení útoků na Ústav pro studium totalitních režimů až do okamžiku, kdy se proti nám levice spojila s představiteli TOP 09.

4

Zabránění nejrůznějším regulacím a zásahům do života každého z nás. Ať se jedná o povinné dětské helmy na lyžích, snahy o zasahování do výchovy dětí (zákaz pohlavku), špiclování internetu, nebo o omezování kuřáků a milovníků tučných jídel či zásahy do soukromí ze strany státu.

5

Pomoc se zásadní očistou ODS od vlivu všelijakých zákulisních hráčů. ODS je jedinou stranou, která tento problém dokázala nejen pojmenovat, ale také ho řešit.

 

Vláda zde i v časech krize vládla poměrně dobře a provedla naši zemi objektivně nejsložitějším obdobím od roku 1989. Kladla důraz především na zastavení nárůstu zadlužování, přesto však nedošlo ani k sociálním bouřím, ani k drastickému zvýšení nezaměstnanosti nebo bídy.

Komplexní přehled práce
v Poslanecké sněmovně (2010-2013):

Celkový přehled předložených zákonů

> Zákony, jejichž jsem byl zpravodajem

> Všechna vystoupení ve sněmovně