Volební program pro rodinu a spravedlnost

„Chci klidně chodit spát a beze strachu vstávat, své děti po svém vychovávat.”

Mnoho lidí prý tvrdí, že za komunismu jsme se měli lépe. Neměli, snad s výjimkou pár desítek tisíc pohlavárů, kteří aktivně zrazovali vlastní národ a spolupracovali s okupanty. Komunisti nám nabídli blahobyt výměnou za naši svobodu. Výsledkem byla bída a otroctví.

Tak to bude vždycky. Svoboda má tu vlastnost (podobně jako například zdraví), že dokud ji člověk má, připadá mu bezcenná. Pak máme tendenci vyměnit ji za větší míru bezpečí, péče, prosperity, pořádku, ale třeba i potrestání těch, kterým to přejeme.

To je však obchod s ďáblem. Jak víme už z pohádek, takový obchod nikdy nedopadne dobře. Prodáme-li někomu naši svobodu, vezme si nejen ji, ale pak i všechno ostatní.

Dvacáté století je v naší zemi spjaté s neustálým bojem, utrpením, oběťmi. Bojovali naši předci na bojištích Evropy, Asie či Afriky, v protinacistickém či protikomunistickém odboji za vyšší sociální jistoty nebo za blahobyt? Nikoli, bojovali za svobodu. Za možnost rozhodovat o osudu svém, své rodiny i vlasti bez diktátu shůry. Naši nejstatečnější volili svobodu, ač nezapomínali, že je spojena s odpovědností. Chtěli, abychom za úspěchy či neúspěchy, podařené či pokažené životy nesli odpovědnost sami, bez vlivu ať již milostivého císaře, nebo zrůdných nacistických
a komunistických tyranů.

Vždy budu bojovat za to, abychom si tuto svobodu nenechali vzít žádnou kolektivistickou či diktátorskou pěstí, byť moderně obalenou v sametové rukavici.

Co prosazuji pro rodinu?

  • Rodina je a má být hlavně samostatnou jednotkou, do které stát zasahuje jen v případě excesů.
  • Budu prosazovat společné zdanění manželů. Zejména v případě zavádění nových daňových pásem by jeho význam pro příjem rodiny velmi vzrostl.
  • Budu prosazovat právo převádět procento důchodového spoření svým rodičům. Lidé, kteří řádně vychovali děti a věnovali tomu nemalý čas, úsilí a výdaje, mají právo, aby mohli být svými dětmi ve stáří podpořeni.
  • Budu bránit dalším zásahům státu do výchovy. Žádné diktování zdravé stravy, životního stylu, povinné sexuální výchovy ve školách a podobných výmyslů. Rodiče mají dost vlastního rozumu. Stejně tak jsem pro právo na volný výběr školy včetně domácího vzdělávání.

Co prosazuji pro spravedlnost?

  • Hlavním úkolem státu je zajistit spravedlivé rozhodování sporů a potrestání porušení práva.
  • Musíme nadále omezovat náklady zejména drobných exekucí. Není možné, aby se z dluhu pár set korun stával závazek za desetitisíce.
  • Soudní řízení musí být rychlé a účinné, ale není možné, aby se tak dělo na úkor jeho spravedlnosti.
  • Stát a soudy musí chránit právo občana na soukromí. Je třeba omezit možnosti šmírování a nahlížení do ložnic, ať už se jedná o soukromé bezpečnostní agentury, bulvární plátky, nebo i státní orgány. A odškodnění za zásah do práv musí být rychlé a účinné.
  • Státní zastupitelství i policie musí být ve vyšetřování nezávislí na politické moci, ale musí nést jasnou odpovědnost, pokud obviní a očerní nevinného.
  • Žádná majetková přiznání pro každého občana. Je to jen první krok k vyvolání závisti a rozpoutání třídního boje.

 

Základní informace o Marku Bendovi ke stažení a volné distribuci:

nahled-skladacky

Nedejme si vzít svobodu!