Rubriky
Aktuality - volby 2013

Společné stanovisko všech kandidátů ODS v Praze k iniciativě Rekonstrukce státu

V poslední době jsme velice často dotazováni na to, jaký je náš postoj k iniciativě Rekonstrukce státu. S řadou jejích cílů souhlasíme, ale poněkud jsme na rozpacích z formy, jakou je na politicích vynucován souhlas s návrhy iniciativy.

Zkušenost nás vede k jisté zdrženlivosti k podobným akcím, které mají bohulibé cíle, ale jejich provedení a výsledky jsou bohužel často spíše opačné. Z posledních akcí tohoto typu, které skončily zcela jinak, než byly zamýšleny, můžeme zmínit např. iniciativu „kroužkujte poslední čtyři“, která nám však do české politiky žádné nové a lepší tváře nepřinesla, často tomu bylo spíše naopak.

Nelíbí se nám, že Rekonstrukce státu osloveným kandidátům hrozí, že pokud se neupíší pod jimi navrhované body, budou v předvolebních novinách označeni za „slibomaty“ a spojeni s dehonestujícím symbolem, který má voličům napovědět při jejich volbě. Takto si volání po „nové a lepší“ politice opravdu nepředstavujeme. Spíše to celé zavání podivným nátlakem.

Iniciativu Rekonstrukce státu přesto nezatracujeme. Nemůžeme ji však jednomyslně podepsat, protože by nám to přišlo populistické a nezodpovědné nejen vůči nám osobně, ale i vůči voličům. Proč? Jednoduše proto, že v tuto chvíli neznáme paragrafové znění jednotlivých zákonů, nevíme, v jaké podobě přijdou do Poslanecké sněmovny, jak budou upraveny ve výborech a jak budou vypadat v konečném stádiu. Odmítáme se tak populisticky podepsat pod bianco šek, o kterém nemáme žádné bližší informace.

Naše postoje k jednotlivým návrhům:

  • Politika bez tajných sponzorů

Souhlasíme, přesto se nedomníváme, že pouhá legislativní úprava vyřeší tuto složitou problematiku. Stačí se podívat na to, jak proběhlo financování prezidentské kampaně Jana Fischera a prezidenta Miloše Zemana. Za problém dále považujeme anonymní kampaně.

  • Majetková přiznání politiků

Majetková přiznání politiků už existují a veřejná kontrola už existuje. Nevidíme problém v další diskusi a rozumné návrhy po důkladné analýze podpoříme.

  • Smlouvy na internet

Plně podporujeme, stejný systém jsme zavedli na pražské radnici. Všechny důležité smlouvy na nákup služeb pro hl. m. Prahy jsou veřejně dostupné. Jedná se o opatření, které například v Semilech funguje již od roku 2007 a město zveřejňuje všechny smlouvy nad 30 tisíc Kč. Na podobný krok nebylo ani potřeba měnit českou legislativu. Zároveň došlo ke změně metodiky při uzavírání smluv. Smlouvy nemohou býti nevypověditelné, nejsou možná ani ustanovení, která za vypovězení a zveřejnění ukládají vysoké pokuty.

  • Zrušení anonymních akcií

Podporujeme legislativní změny v této oblasti, přestože víme, že to není všelék.

  • Konec trafik ve státních firmách

V Praze se nám podařilo ze všech městských firem odstranit politiky z představenstev společností. Což byl dlouholetý nešvar pražské politiky. Zároveň jsme prosadili model řízení společností, kdy jsme posílili kontrolní pravomoci pro dozorčí rady. Domníváme se, že politická reprezentace nese odpovědnost za státem vlastněné firmy, proto by role politiků měla být ne ve výkonných orgánech společnosti, ale právě v dozorčích radách, skrze které politik vykonává funkce a povinnosti akcionáře. Dokážeme si představit, že třetina členů dozorčích rad je tvořena experty. Nicméně je nereálné požadovat, aby zvolená reprezentace neuplatňovala své právo a svou povinnost spravovat státem vlastněné společnosti. Je to jejich odpovědnost, za kterou jim voliči vždy vystaví účet.

  • Odpolitizování státní správy

Rozhodně nebudeme podporovat návrh, který by zaváděl definitivu či jiná opatření zesilující postavení úředníků vůči státu. Naopak budeme požadovat, aby jejich rozhodnutí podléhalo hmotné odpovědnosti. Není však možné, aby politici neměli šanci vybírat si své spolupracovníky a ministři náměstky.

  • Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Nedomníváme se, že je potřeba rozšiřovat pravomocí NKÚ. Už dnes působí ve veřejné správě řada kontrolních mechanismů, které by se jen dublovaly.

  • Nezávislé vyšetřování korupce

Věříme a doufáme, že korupce je u nás vyšetřována i v současnosti nezávisle. Budeme nadále podporovat, aby státní zástupci nepodléhali mediální ani politické objednávce. Jejich činnost musí být vyvážena také odpovědností konkrétního státního zástupce.

  • Zákony bez přílepků

Souhlasíme.

Nemůžeme navíc opomenout ani fakt, že těžko může být zrovna současné pražské vedení ODS označeno za někoho, kdo se jen vymlouvá a uhýbá, protože část návrhů iniciativy už realizovalo přímo v praxi. Pro zavádění transparentnosti na pražském magistrátu udělalo více, než řada politiků, kteří halasně iniciativu podepíšou jen proto, že je před volbami.

Ze všech těchto důvodů tuto iniciativu nepodepíšeme, ale i nadále budeme body, s nimiž souhlasíme, realizovat v praxi. Neslibujeme, jednáme.

Věříme, že naše reakce bude publikována v plném znění. Děkujeme.

Podepsáni:

Miroslava Němcová

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Mgr. Jana Černochová

Mgr. Karel Hanzlík

Bc. Lenka Kohoutová

Ondřej Gros

JUDr. Jaroslava Janderová

Ing. Daniel Vlček

Ing. Vojtěch Kos, MBA

Marek Benda

František Blažek

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

Mgr. Tomáš Bartovský

Ing. Michal Habart

Bc. Jan Gabriel

JUDr. Ivo Drážný

Ing. Blanka Menzelová

František Švarc

Mgr. Vladimíra Ludková

Bc. Alexander Bellu

Ing. arch. David Damaška, Ph.D.

Ing. Martin Frélich

Mgr. Jan Recman

MUDr. Kateřina Pavlíčková

Ing. Marie Kousalíková

Ing. Petr Košan

Petr Scholz

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

Bc. Lucie Vítkovská, Dis.

PharmDr. Petr Fifka

Mgr. Helena Mallotová

Mgr. Soňa Kodetová

MUDr. Markéta Jirásková

Ing. Jan Jarolím

Ing. Jiří Janků

Mgr. Libor Paulus