Rubriky
Projevy ve Sněmovně

Ke shromažďování a používání údajů

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, když jsem byl nepřímo osloven panem zpravodajem, tak také krátce k tomuto návrhu novely, který vychází z rozhodnutí Ústavního soudu, resp. jeho potřeba vychází z rozhodnutí Ústavního soudu, které jsme před časem iniciovali a které se pokusilo nastavit nějaké mantinely v původně v podstatě bezbřehé úpravě shromažďování a používání údajů získaných o elektronické komunikaci a elektronickém styku orgány činnými v trestním řízení a zejména Policií České republiky. Bohužel, tak jak to bývá v českých zemích, všechny dobré úmysly dláždí cestu do pekel, to znamená, vznešené teze o tom, že je potřebujeme na vyšetřování nejzávažnějších trestných činů, byly nakonec svrženy v to, že se to používalo na všechno a že jsme ve srovnání s ostatními evropskými státy měli desetinásobné využití těchto údajů pro policejní statistiky.

Já jsem rád, že Ministerstvo vnitra přichází s novelou, která do značné míry vyhovuje rozhodnutí Ústavního soudu, která zavádí opravná a nápravná opatření v podobném režimu, jako mají doposud dneska odposlechy.

Myslím, že diskusi si zaslouží ještě rozsah trestných činů, u kterých má být použito těchto zvláštních specifických metod, které vypadají, že to je výpis z telefonů, s kým jste si volali. Ono to vypadá moc pěkně, ale bohužel to není zdaleka jenom výpis telefonů, s kým jste si volali, protože ty chytré telefony a chytré počítače dneska umějí zaznamenat každý váš krok, takže je to zároveň například cestovní mapa toho, kudy jste ten den procházeli, zcela přesně, nebo ten měsíc pozpátku. A jak bylo ukázáno na příkladu německého poslance, opravdu ti operátoři umějí na několik měsíců zpátky zmapovat, kde jste se pohybovali.

Z tohoto hlediska se domnívám, a předpokládá to i evropská směrnice, zaznělo to v podstatě ve všech slovech, která tady zatím zaznívala, že se má jednat o závažné trestné činy. Bohužel, spor, který stále vedeme s policejními orgány na Ministerstvu vnitra, je ten, že pro ně závažným trestným činem je úplně všechno. Teď nemyslím pana ministra, ale jeho podřízené, kteří nás vždycky znovu a znovu přesvědčují, že každé šíření zprávy na internetu je závažným trestným činem. Tady si myslím, že musíme vést ještě debatu o tom, jestli ta hranice tři roky je opravdu správně nastavena. Já si myslím, že není, že na přečiny se vztahovat nemá a že máme vést naopak možná debatu o tom, které z přečinů mají být specificky vymezeny.

A druhá věc, která podle mého názoru a také v souladu s evropskou legislativou má být zvažována, které všechny údaje musí operátoři – ale to není úplně úkolem tohoto zákona, to je spíš pak úkolem vyhlášek, které směřují k jeho provedení – které všechny údaje musí operátoři uchovávat. Protože jsou údaje, které operátoři mají, jako např. právě údaj o tom, kde jste se pohybovali, ale přitom je nepotřebují uchovávat. Oni potřebují uchovávat čísla spojená, nespojená pro případné reklamace. Pak je spravedlivé, aby pokud je operátoři uchovávají pro své potřeby, aby měl stát možnost na tyto údaje dosáhnout, pokud je potřebuje pro účely trestního řízení. Není nezbytně nutné, aby údaje, které operátoři nepotřebují, které by druhý den mazali, protože pro ně žádný význam nemají, byly uchovávány jenom proto, aby se policejním složkám ulehčovalo jejich zkoumání minulosti potenciálních pachatelů. A musíme vždycky vědět, že na jednoho sledovaného potenciálního pachatele připadá asi tisíc sledovaných potenciálních nepachatelů.

Takže z tohoto hlediska si myslím, že by ta debata měla být ještě zásadně vedena. Já budu žádat ústavněprávní výbor, aby to projednal. Nebudu navrhovat Poslanecké sněmovně další výbory, protože to pokládám za nesprávný postup. Myslím, že má existovat jeden výbor, který to projednává. Ale zároveň signalizuji svým kolegům, že je budu žádat, abychom to zařadili na program jednání ústavněprávního výboru, abychom tuto debatu ještě vedli.

Děkuji za pozornost.