Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K REGISTRU PŘESTUPKŮ

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, možná budu tentokrát trochu delší a omlouvám se tímto ctěné Sněmovně, ale musím říci, že mne lehoulince zklamalo stanovisko ministra vnitra, který přišel zjevně na popud svých úředníků s tím, že všechno, co se ústavněprávní výbor pokusil udělat a vylepšit, tak v podstatě odmítá a zůstává u původního konceptu. Já tedy s dovolením původní koncept této Sněmovně přeložím, protože si myslím, že je fakt úplně špatný a chybný.

Kdo si pamatujete, když začala diskuse o registru přestupků, tak základní tezí registru přestupků bylo, že pokud budou osoby, které opakovaně páchají přestupky právě proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a cizímu majetku, jako krádeže a další, které ve své drobnosti jsou nepostižitelné nebo postižitelné jen pokutami, tak že bude možné při řetězení těchto přestupků, když jich má někdo pět, deset, patnáct za rok, bude možné, aby tyto přestupky byly překlopeny do trestného činu a opakovaný přestupek se stal trestným činem. Proto měl být zřízen registr přestupků, abychom se dokázali vypořádat – zejména na severu, pro pana zpravodaje – se skupinami obyvatel, které mají pocit, že jsou samozřejmě nepostižitelní, dávky jsou neexekuovatelné, a pokud má na sobě někdo pět, sedm nebo patnáct pokut za narušování veřejného pořádku nebo za drobné krádeže, tak je mu to úplně jedno, protože z nich nikdo peníze nevymůže.

Problém návrhu ovšem, který teď leží před námi, spočívá v tom, že tato část řetězení, ze kterého by se stal trestný čin, z toho návrhu vypadla. Máme tu pouze, že spáchá-li někdo takový přestupek dvakrát za rok, že zvýším pokutu. No to je bezvadné. Jestli zvýším pokutu z pěti na 50 tisíc nebo z maxima 20 nebo 15 na 50 tisíc, vypadá to vznešeně. Akorát s tou drobnou kriminalitou, proti které tento návrh měl původně bojovat, neudělám vůbec nic. Tato drobná kriminalita se tím vůbec neřeší a nadále s mi bude jen hromadit. A jediný výsledek, který zákon má, a proto říkám, že je fakt jakoby hluboce chybný, je ten, že se začne o každém člověku vést v registru přestupků po dobu pěti let, kdy jen upozorňuji, že u některých trestných činů jsou promlčecí doby tři roky, že jsou doby zahlazení trestného činu tři roky, po dobu pěti let bude o každém, který spáchá takovýto přestupek, a to dokonce ještě některé další přestupky, které tady byly jmenovány na úseku např. rybářství, které jsem věřil, že ústavněprávní výbor naprosto vědomě z toho návrhu zákona vyndal, protože je to opravdu úplný nesmysl, aby pět let o mně někde viselo, jestli jsem chytil podměrečnou rybu nebo jestli jsem chytal jednou po půlnoci nebo něco podobného, tak toto všechno chce ministrův registr vést. A samozřejmě v okamžiku, kdy ministr přišel do vlády a řekl “chtěl bych takovýto registr mít a chtěl bych v takovém registru mít vedeny údaje o jednotlivých přestupnících a sankcích, které proti nimi byly uplatněny”, tak se objevily všechny resorty a každý řekl “já bych do tohoto registru také moc rád viděl”.

První to řekly orgány činné v trestním řízení. Tomu jsem snad ještě schopen porozumět, že pokud mám někoho, kdo má opakovaně páchané přestupky, že to může mít nějaký dopad na posuzování jeho trestné činnosti, na posuzování toho, jestli je důvodně, nebo není důvodně podezřelý. Potom přišly samozřejmě zpravodajské služby. No není nic jednoduššího, než když už nějaký registr je, tak abych do toho registru mohl koukat. K čemu to zpravodajským službám je, to tedy opravdu nemám nejmenší tušení. Na výboru nám to nebylo nijak zdůvodněno, důvodová zpráva to také neříká. Pak přišly další a další orgány, státní zastupitelství, a teď ne jako orgán činný v trestním řízení, ale státní zastupitelství v netrestních věcech, v otázkách, kdy vstupuje z hlediska veřejného zájmu do rodinných sporů nebo do sporu okolo firmy, a najednou by se mělo stát tím, kdo se jde podívat do registru přestupků, a já nevím, co z toho, když se tam podívá, zjistí. Že jedna strana ve sporu o určení rodičovství spáchala před třemi lety přestupek? No je to k něčemu tomu státnímu zastupitelství? Bude se na tu osobu koukat jako na podezřelejší, nezpochybní její otcovství, nebo zpochybní její otcovství? A další vstupy, které má státní zastupitelství v té tzv. veřejné žalobě. Bude se na osoby koukat, jako že jsou podezřelejší?

Finanční a Celní správa. Opět pan ministr zřejmě pod tlakem svého úřadu a svého aparátu nám říká: vždyť to je bezvadné, Finanční a Celní správa, vláda to takto navrhla, vraťte to tam zpátky. Ústavněprávní výbor po fakticky neschopnosti ministerských úředníků obhájit, proč by to tam mělo být, a to tento návrh samozřejmě měli předem, protože nikdo neví, proč by to tam mělo být, jestli to, že jsem před třemi lety spáchal přestupek na úseku rybářství, mě činí podezřelejším pro Finanční správu jako plátce DPH, nebo jestli to bude jen tak zaneseno do mého spisu, a dobře víme, jak finanční orgány vedou spisy, mají v nich úplně všechno.

Je to prostě jen vytvoření úplně nesmyslného registru, který nemá žádné reálné dopady ve skutečnosti, opakovaný přestupek je jenom, pokud je spáchán do roka, ale zato tady bude pět let viset. Je to jen vytvoření nového registru, na kterém bude sedět x úředníků, a nahlížení všech, pokud možno při plnění svých pravomocí, ale dobře víme, že to není vždy jen při plnění svých pravomocí, že se občas najdou i tací, kteří se prostě podívají na svého souseda nebo na svého soupeře a jen tak si ho prolustrují. Nemáme možnost tomu nijak příliš efektivně zabránit. Já se ptám, proč takový registr se dnes chystáme zřídit, jestliže z toho vypadla ta nejpodstatnější část, totiž ta skutečnost, aby opakované tyto drobné přestupky se staly trestným činem a byly postižitelné i podle sankcí, které jsou dnes již v trestním zákoně a které samozřejmě nemusí nutně znamenat, že ty osoby půjdou okamžitě do vězení, ale mohou znamenat nějaké zákazy vstupu na určitá místa, mohou znamenat ony elektronické náramky, o kterých ministr spravedlnosti tak často a rád mluví, mohou znamenat jiné typy veřejné kontroly dohledu probační a mediační služby. Prostě vytváříme tu registr jen pro registr a přistupujeme na to, že všechny orgány veřejné moci by do něj pokud možno chtěly koukat a pokud možno na základě toho posuzovat jednotlivé osoby.

Pokládám to za velmi nešťastné. Myslím si, a byl jsem téměř připraven smířit se s tím, že to touto Sněmovnou nějak projde po usnesení ústavněprávního výboru, který se poměrně rozumně zachoval, že alespoň některé přestupky vyňal z návrhu zákona a vyňal některé orgány, u kterých nebylo vůbec zdůvodněno, proč by měly vstupovat. Bohužel po tom, jak vystoupil pan ministr za resort, kde řekl “všechny změny, které jste navrhli, náš resort odmítá”, tak já doporučuji, abychom na závěr tohoto projednávání podle § 93 odst. 2 vrátili návrh zákona výboru k novému projednání, protože si myslím, že v tuto chvíli není zralý na to, aby procházel druhým čtením v tomto konfliktu mezi garančním výborem a Ministerstvem vnitra. Takže bych poprosil, aby se nakonec v obecné rozpravě hlasovalo o tom, že tento návrh zákona vrátíme výboru k novému projednání.

Já si myslím, že samozřejmě nejsprávnější pokračování, když už chceme něco takového zřizovat, by bylo novelizovat i trestní zákoník a připustit, že opakovaný přestupek v těchto oblastech se stává trestným činem a je za něj příslušná sankce. Jinak je to opravdu jenom registr pro registr a z hlediska vlády vyhozených 30 milionů za zřízení takového registru.

Děkuji za pozornost.

Pokračování diskuse naleznete na stránkách Poslanecké sněmovny.