Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K přímé volbě prezidenta

Děkuji, paní předsedkyně. Já sám za sebe jsem velmi opatrný k představám o přímé volbě prezidenta. Řeknu proč si myslím, že tento návrh je snad to nejhorší, co jsme tady v Poslanecké sněmovně kdy měli.

Já se velmi obávám, že v českém systému, který je prostě tradičně monarchistický, kde od první republiky, od masarykovského budování tatíčkovského syndromu je postavení hlavy státu neobyčejně silné, přestože tomu ústavně tak není, přestože pravomoci tomu v mnohém směru neodpovídají, tak postavení hlavy státu je neobyčejně silné. Dvěma extrémně silnými – a to nejenom svou politickou silou, ale i společenským významem – prezidenty, které jsme měli po roce 1989, Václavem Havlem a Václavem Klausem, se toto postavení jenom ještě posílilo.

Za takové situace jít do rizika přímé volby prezidenta, ve které nevíme, kdo může vyhrát, kdo nemůže vyhrát, kdy se ten (veselost v lavicích poslanců ČSSD), který vyhraje, začne odvolávat na svoji přímou legitimitu vzešlou z lidového hlasování a pustí se do střetnutí s Poslaneckou sněmovnou a Senátem, pustí se do střetnutí s politickou reprezentací, já si myslím, že toto je velké zahrávání si s ohněm. Abych nejmenoval žádného z blízkých nebo vzdálenějších východních sousedů, tak víme, jak nebezpečné mohou být prezidentské systémy, kde prezident posléze uchvátí veškerou moc.

Abych se vrátil k tomuto návrhu. To, co zde předkládají sociální demokraté, je úplný omyl v tomto směru. Jestli někdo cítí podobná nebezpečí jako já, tak představa, kterou nám zde předkládá sociální demokracie, že budeme mít prezidenta, který v okamžiku, kdy dojde ke střetnutí s politickou reprezentací, on, který může být zvolen 25 % hlasů, na jeho odvolání v přímém odvolávacím mechanismu je zapotřebí nadpoloviční většiny všech voličů zaregistrovaných v zemi, to znamená 50 %, pod sankcí toho, že prezident ne může, ale rozpouští Poslaneckou sněmovnu, tak to si myslím, že je přímý návod k tomu, jak dojít k prezidentské diktatuře. Proto se tohoto návrhu obávám mnohem více než všech ostatních, které tady byly kdy předloženy.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby byl zamítnut a aby Poslanecká sněmovna zahájila, stejně jako ji zahájí vládní koalice, a vládní koalice velmi dobře ví, že k prosazení přímé volby budou potřeba hlasy opozičních poslanců, debatu s vládní koalicí o tom, jak má vypadat přímá volba, která by nás vyvarovala rizik, která jsem se teď tady snažil naznačit. Navrhuji zamítnutí tohoto tisku.