Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K přijetí doprovodných zákonů k občanskému zákoníku

Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já vím, že některé třeba rozčiluje, že má být přijat nový občanský zákoník. Ale fakt bych poprosil, aby ta argumentace byla korektní, aby lidé nemluvili o věcech, o kterých vůbec nic nevědí.

Tento zákon byl do Sněmovny doručen 5. 3. Vezměte si, kolikátého je dneska. 12. 6. Přikázán Sněmovnou byl 19. 3. Teď jsem se prosím díval do sněmovního systému – tak ať mi pan kolega Chvojka prostřednictvím pana předsedajícího nevzkazuje, že kecám, ale podívá se do toho systému také! Jinak si nemohu pomoci. 19. 3. byl touto Sněmovnou přikázán, jeho lhůta pro projednávání nebyla zkrácena. 26. 4. byl poprvé projednáván na ústavněprávním výboru poměrně detailně s tím, že jsme si stanovili čas, do kdy budou podány pozměňovací návrhy, a 22. května byly definitivně návrhy, které jsme podali, projednány, přijaty do onoho usnesení. Ty, které byly schváleny, posléze směřovaly do Sněmovny. Já vím, že jsou zákony, u kterých byla zkrácena lhůta. Není to tento doprovodný zákon. Proto proti němu prosím neprotestujme.

Druhá věc, kterou bych rád vzkázal ctěné kolegyni předsedkyni Klasnové. To, co cituje, je rozhodnutí Ústavního soudu ve věci balíčku, ve kterém byla vláda Ústavním soudem v odůvodnění – nikoliv v rozhodnutí – kritizována za to, že spojila některé věci, které spolu nesouvisely. Nikdy Ústavní soud neřekl žádnou takovou to větu o doprovodných zákonech, které provázejí jakýkoliv typ rekodifikace. A je to naprosto běžné, že pokud děláme zásadnější změny – kdo si vzpomene, když se zřizovaly krajské úřady, když se rušily okresní úřady, kolik ty změnové zákony měly, to byly tisíce zákonů. To se prostě dělá a je to dokonce správně a pokládal bych za naprosto nesmyslné, abychom tady projednávali 70 novel jednotlivých, které souvisejí s občanem, a každá z nich dopadla nějak jinak. Takže netvařme se. A vláda velmi pečlivě udělala a i při posuzování na ústavně právním výboru jsme velmi pečlivě dělali, že cokoliv nesouviselo bezprostředně s novým občanským zákoníkem, jakékoliv pozměňovací návrhy, přestože mohly být chytré, ale které se snažily něco vylepšit někde jinde a nemělo to bezprostřední souvislost s novým občanským zákoníkem, tak jsme odmítali. Stejně tak to udělala vláda. Je to opravdu prováděcí předpis. Říkejte na rovinu, nechceme občanský zákoník, ale netvrďte mi tady věci, které nejsou pravda. Děkuji.