Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K oprávněnosti vstupu do obydlí

Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já bych normálně nevystupoval k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdyby tam nebyla z vlády přilepena ona drobná novelka policejního zákona, proti které naopak vystoupit chci. A musím říci, že se velmi zlobím. Nezlobím se snad ani na vládu a na pana ministra, protože to jsou věci, které vláda, ministr, přehlédne, ale zlobím se na ty úředníky, kteří to tam opět napsali.

To je návrh, který sem, do Sněmovny, přinesli v roce 2008 v rámci policejního zákona tehdy předkládaného panem ministrem Langerem. Tehdy jsme jim řekli a Sněmovna schválila, že není možné kvůli týraným zvířátkům vstupovat do obydlí bez vědomí majitele. Že je samozřejmě možné vstoupit na pozemek či do jiného prostoru, pokud se tam nalézají týraná zvířata, ale že představa, že mi budou lézt nějaké policejní složky do bytu kvůli tomu, že budou tvrdit, že jsou tam týraná zvířátka, a to mohou být od morčat až po slony, že se nám zdá zcela nemožná. V první novele, která se hodí, si to tam zase nějaký ministerský úředník propašuje.

Já proti tomu velmi protestuji. Tyhle pokusy stále měnit vůli Poslanecké sněmovny mi připadají naprosto nevhodné. Žádám – nebudu snad ani žádat, abychom to přikazovali ústavněprávnímu výboru, protože ten zbytek vidět nechceme – ale prostě jenom žádám příslušný výbor zemědělský, aby tuto část vypustil, protože je v rozporu s vůlí, kterou tato Sněmovna jednou již v minulosti jednoznačně vyjádřila. A pokládám za naprostou chybnou a naprosto špatnou tu představu to, že opravdu kvůli týranému psu, když máme jinak tak přísné vstupy do obydlí, že kvůli takzvaně týranému psu nebo kočce mi někdo bude lézt do bytu. Připadá mi zcela nemožná.

Děkuji za pozornost. (Potlesk, nejvíce zprava.)