Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K odnětí platu představitelům státní moci

Paní předsedkyně, vážené dámy a vážení pánové, já se budu snažit příliš nezdržovat, ale všichni víme, že jsme se dostali do poměrně nešťastné situace, že dochází k tomu, že ve Sněmovně jsou poslanci, kteří nemohou vykonávat svůj mandát z důvodu ať už krátkodobého zajištění ve výkonu vazby, nebo nástupu výkonu trestu.

Je tady návrh, který budeme projednávat vzápětí, který směřuje k tomu, aby takový poslanec, který byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, přišel o svůj mandát, ale všichni asi tušíme, že tam se budeme muset bavit o nějaké ústavní rovině a že to zřejmě bude možné, aby platila až od příštího volebního období.

Proto poslanecký klub ODS, kterého se to, upřímně řečeno, týká a nijak se tím nemůžeme chválit, navrhl, aby alespoň v těch případech, kdy poslanec nastoupí do výkonu trestu odnětí svobody, resp. poslanec nebo senátor, aby neměl nárok na plat a další náležitosti ze Sněmovny. Pokládáme to za naprosto nezbytné, alespoň toto, již pro toto volební období do zákona dát. Je jasné, že v době výkonu trestu odnětí svobody poslanec ani senátor nemohou vykonávat svůj mandát řádně, proto podle našeho názoru za něj nemají být ani placeni.

***

Já s dovolením zareaguji na vystoupení pana poslance Filipa. Možná je to pravda, ale je zcela jasné, že uprostřed volebního období nelze měnit, nelze měnit podle judikatury Ústavního soudu možnosti ztráty mandátu. Víte dobře, že příští návrh, který projednáváme, je návrh paní předsedkyně Němcové, který k tomuto směřuje, ale všichni víme, že může být platný až od začátku dalšího volebního období, protože nám Ústavní soud stanovil, že panu poslanci Melčákovi nelze ani většinovým hlasováním obou komor mandát odejmout. Takže tady máme jasný precedens. My se pokoušíme jenom řešit situaci pro toto volební období. Pro příští volební období by ji podle mě měl řešit ten další návrh, který předložila paní předsedkyně Němcová.