Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K odložení účinnosti občanského zákoníku

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já budu velmi stručný. Ten návrh zákona je velmi stručný, snaží se odsunout účinnost občanského zákoníku o jeden rok na 2015. Dobře víte, před jakým časem jsme tady občanský zákoník schvalovali, po jak dlouhých diskusích jsme ho schválili, po fakticky deseti letech příprav. Já jsem osobně přesvědčen o tom, že odsun o jeden rok vůbec nic neřeší, že budeme v polovině roku 2015 ve stejné situaci, že nám soudci přijdou opět říct, že se ho nenaučili, protože když nebudou mít nad sebou ten bič, že se ho naučit mají, tak se ho učit prostě nebudou.

Takže já jsem pro to tento návrh zákona zamítnout a musíme se pečlivě věnovat v následujících měsících doprovodné legislativě, a teprve v případě, že bychom měli pocit, že nezvládáme doprovodnou legislativu, pak má smysl uvažovat o případném odložení občanského zákoníku. Nemá to cenu, protože se ho někdo nechce učit, protože ani za rok se ho chtít učit nebude. Děkuji za pozornost.