Rubriky
Komentáře a články Nezařazené Projevy ve Sněmovně

Reakce na dopis tří ministrů zahraničních věcí

Pro účely archivu zde ukládám mou dnešní reakci v Poslanecké sněmovně nejen na dopis tří ministrů zahraničních věcí, ale především na absurdní vystupování Lubomíra Zaorálka a komunistů.


Rubriky
Nezařazené

Zdravice Tchaj-wan

Vážený pane reprezentante Chiu, vážené dámy, vážení pánové,

setkáváme se zde jako již tradičně u příležitosti státního svátku Čínské republiky na Tchajwanu. Současně je ovšem dnešní setkání speciální v tom, že za necelé tři měsíce 1.1.2012 oslavíme výročí 100 let od vzniku Čínské republiky. Tehdy ovšem na území dnešní Čínské lidové republiky a Váš krásný ostrov byl ještě po více než 40 let v držení japonského císařství. Jak spletité jsou osudy států i jednotlivců ve 20-tém století. O historii a v mnohém společných zkušenostech našich zemí – i přes 7 časových pásem, které nás dělí – by bylo možné přemýšlet dlouho. Ale nechci Vaši trpělivost v dnešním poledni napínat nad míru obvyklou. Spokojím se proto s gratulacemi. Ušli jste za těch 100 roků neuvěřitelný kus cesty. Dnes je Čínská republika na Tchajwanu jednou z nejrozvinutějších ekonomik s demokratickým vládním uspořádáním a hlubokým respektem k lidským právům. Jste špičkou nejen ve výrobě, ale i ve vývoji vyspělých technologií, ve vědě a výkumu, ve zdravotnictví i školství. V tomto tvoříte skvělý příklad pro celou jihovýchodní Asii i pro pevninskou Čínu.

Současně hluboce oceňuji Vaši úspěšnou snahu snížit napětí přes Tchajwanskou úžinu při udržení si vlastní svobody a úcty k lidským právům. I to je hodné pozornosti, nevidíme dnes ve světě mnoho konfliktních míst, kde by docházelo ke zmírňování napětí. Přeji vám, aby se vám dařilo v nastaveném trendu pokračovat, aby se obchodní, kulturní, vědecké i společenské styky přes tchajwanskou úžinu rozvíjely a současně, aby se pevninská Čína učila od vás úctě k lidským právům a smyslu demokratického uspořádání správy věcí veřejných.

Současně věřím, že možnosti spolupráce našich dvou zemí nejsou dnes ani zdaleka vyčerpány. Je společným úkolem nás všech zde dnes shromážděných pracovat na dalším rozvoji ekonomické, vědecké, kulturní i politické spolupráce a budovat užší a užší vazby mezi našimi zeměmi.

Dovolte mi, abych připil panu reprezentantu Chiu i Vám všem na další rozvoj našich vzájemných vztahů a popřál všemu lidu Čínské republiky na Tchajwanu, aby těch dalších 100 let bylo klidnějších, ale současně přineslo podobné pozitivní výsledky jako uplynulé století.

Marek Benda