Aktuality - volby 2013, Kauzy

Mýty a fakta: Proč Benda leží lidem v žaludku?

516
130625_IMG_6645

mytus-1

Mýtus: Marek Benda je rychlostudent, který navíc podváděl s diplomkou

Fakta: Marek Benda studoval na Právnické fakultě v Plzni standardně pět let, splnil všechny studijní povinnosti, má řádně vedený index atd. Marek Benda NENÍ žádný rychlostudent!

Své studium zakončil diplomovou prací „Restituční proces v 90. letech“. Práci obhájil před zkušební komisí a získal za ni titul Mgr. Komise zároveň tuto práci doporučila k rigoróznímu řízení, což není nijak neobvyklý postup. Vzhledem k tomu, že pan Benda z důvodu snazšího zanášení oprav roztáhl ve své práci řádkování, měl ve shodě se zkušební komisí za to, že text splňuje podmínku příslušného počtu stran pro rigorózní řízení. Po ukončení rigorózního řízení umístil Benda svou práci na webové stránky, čímž umožnil novinářům usvědčit jej z omylu. Tím jasně prokázal, že o nedostatečném počtu stránek nevěděl – v opačném případě by se svou práci snažil maximálně utajit. Odevzdání práce o nedostatečném rozsahu bylo samozřejmě chybou, za niž se Benda omluvil a odmítl převzít titul JUDr., ale nemohlo jít o vědomý podvod. Marek Benda NENÍ žádný podvodník!

Více o celé kauze.

mytus-2

Mýtus: Benda zavedl cenzuru médií, aby ochránil nečestné politiky

Fakta: Před pár lety vyvolala velký poprask novela trestního řádu a trestního zákona, v mediální zkratce podávaná jako „náhubkový“ zákon. Ve skutečnosti šlo především o zákaz zveřejňování osobních údajů obětí trestné činnosti, což vytočilo bulvár – kdyby třeba někdo znásilnil dceru nějaké celebrity, nemohli by uvést její jméno!

Dále se jednalo o to, že policie nesmí zveřejňovat jména stíhaných osob, dokud celou věc nepředá soudu. Konkrétně tedy nesmí například zveřejnit, že na Frantu Vonáska někdo podal trestní oznámení, že krade v samoobsluze. Teprve bude-li mít policie tak důvodné podezření a tolik důkazů, že věc předá soudu, je možné o tom veřejně mluvit. Nepodložené drby, které mohou zničit osobní život kohokoli z nás, policie šířit nesmí.

Poslední ustanovení hovoří o tom, že média nesmí zveřejnit policejní odposlechy, pokud nebyly použity před soudem. Opět jasné a logické. Úniky z policejních odposlechů mohou napomoci obžalovanému (zjistí, co „na něj mají“), nebo naopak poškodit někoho, kdo ani před soudem nestane. Policie nesmí za pomoci médií trestat občany, kteří se jí z těch či oněch důvodů nezdají, ale má je usvědčovat před soudem.

Tento poslední paragraf se logicky nemůže vztahovat na politiky a jiné veřejné osoby, neboť zde může převážit ústavně zakotvený veřejný zájem takové věci zveřejnit. Je to ochrana každého občana ČR, s výjimkou politiků…

Více o celé kauze.

mytus-3

Mýtus: Benda nikdy nepracoval, neví, co je práce, nezná problémy lidí

Fakta: Politika je profese jako každá jiná. Domnívat se, že není prací, protože se dělá převážně slovy, je naivní. Ne každý z nás rube uhlí. Novináři se živí bušením do klávesnice, zpěváci zpíváním, politici vyjednáváním a přípravou zákonů. Marek Benda se politice věnuje od svého dětství – jako syn disidenta roznášel konspirační vzkazy, pomáhal s výrobou samizdatů, později založil studentské hnutí, které organizovalo demonstraci na Albertově a rozhodujícím způsobem tak přispělo k pádu komunistického režimu. V politické práci pokračoval i po revoluci, po předčasné otcově smrti se snažil naplňovat jeho odkaz.

Většina občanů zná problémy maximálně několika desítek lidí ve svém okolí. Politici jsou za rok přímo konfrontováni s problémy stovek a tisíců občanů. Konkrétně Marek Benda je ženatý otec čtyř dětí, které každé ráno vodí do školy a školky. K jeho domácím povinnostem patří pravidelné nákupy, v okolí svého bydliště má mnoho známých prodavačů, s kterými denně prohodí pár slov na téma „Co nového v politice“. Není ten typ poslance, který je celé dny zalezlý jen v kanceláři nebo po úřadech. Dává své práci hodně, ale třeba na volejbal s kamarády a pak do hospůdky chodí pravidelně dvakrát týdně. Součástí jeho práce je denní kontakt s lidmi a řešení jejich běžných starostí, takže za měsíc potká více lidí než mnozí z jeho kritiků za celý život.

mytus-4

Mýtus: Benda nechce rozšíření pravomocí NKÚ

Fakta: Marek Benda podporoval rozšíření pravomocí NKÚ na kraje a obce. Ve sněmovně hlasoval pro změnu Ústavy, která rozšiřovala pravomoci NKŮ na kraje, obce a další subjekty. Tuto novelu neschválil Senát ovládaný ČSSD.

mytus-5

Mýtus: Benda nechce smlouvy na internetu

Fakta: Marek Benda byl pro to, aby smlouvy veřejných subjektů byly od určité výše přístupné na internetu. Nesouhlasil však s tím, že nedodržení tohoto ustanovení vyvolá automaticky neplatnost smlouvy, neboť je přesvědčen, že by to v důsledku mohlo poškodit veřejný sektor. Příslušný zákon nakonec nebyl projednán kvůli rozpuštění Poslanecké sněmovny, pro které Marek Benda nehlasoval.

mytus-6

Mýtus: Benda chce anonymitu politiků

Fakta: Marek Benda se nikdy neschovával za anonymitu hlasování, jedinkrát se nevymlouval, že nevěděl, o čem hlasuje. Naopak – většina jeho kritiků mu předhazuje právě to, že je schopen obhajovat i nepopulární témata, jako je např. financování stran či „náhubkový“ zákon. Na rozdíl od mnoha jiných svůj postoj vždy veřejně vysvětloval a obhajoval. Předhazovat zrovna Bendovi, že chce anonymní politiky, je nejen drzost, ale hlavně lež.

About the author / 

marekbenda

 • OGO4cc3fb_istvan

  Co dál s panem Ištvanem

  Pokud už člověk kandiduje a uchází se o hlasy voličů, mělo by být jasné, jak se bude chovat v některých klíčových situacích či jak přistupuje k některým aktualitám. Pokládám za nezbytné alespoň na zde sdělit svůj jednoznačný postoj k policejnímu zásahu na Úřadu vlády ČR 13. 6. 2013, který celou dnešní krizi rozpoutal. Rád bych od sebe oddělil…

 • Benda-8645

  Ministerstvo se omluvilo, co bude dál?

  Tak trochu stranou zájmu prošla zpráva, že ministerstvo spravedlnosti uzavřelo smír s třemi bývalými poslanci, jehož součástí je omluva za nezákonnou vazbu a odškodnění v celkové výši 1,9 milionu Kč. To je v zásadě dobrá zpráva. Ač jsem se s těmi třemi hodně natrápil v dobách jejich vnitrostranické rebelie, pokládal jsem zásah proti nim vždy…

 • phone-210972_640

  Protizákonné nakládání s odposlechy

  V uplynulých týdnech, zřejmě pod vlivem dění na Ukrajině a možná i babišovského pohlcování státu, prošlo téměř bez povšimnutí několik kol dalšího zneužívání odposlechů a jejich publikování ve sdělovacích prostředcích. Já sám už jsem si kdysi vysloužil nehynoucí „nelásku“ veškerého bulváru za tzv. náhubkový zákon, což byla prostě novela trestního řádu zakazující publikaci obsahů neveřejných spisů, tedy prachsprosté krádeže, a jejich…

Archiv článků