Komentáře a články

Interpelace na ministra zdravotnictví

193
IMG_5410

Vážený pane ministře,

jistě se shodneme na tvrzení, že pro adresáty zákonných norem je bezpodmínečně nutné, aby od počátku jejich působnosti (účinnosti) měli vysokou míru jistoty, jak budou zákony vykládány a za jaké konání jim případně hrozí sankce.

Dovoluji se se na Vás proto obrátit s otázkou ve věci nově přijatého a od 31. 5. 2017 účinného zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon). Jak jistě víte, byl jsem po celou dobu odpůrcem zcela restriktivního řešení, které prosazoval Váš předchůdce a Vy jste jeho tažení posléze dokončil. Chtěl jsem do zákona napevno včlenit možnost tzv. kuřáren v provozovnách stravovacích služeb, obdobně tomu, jak ji navrhovatelé umožnili ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru.

Podle § 2 písm. i zákona je „provozovnou stravovacích služeb prostor potravinářského podniku (zde je odkaz na nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002), v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně“. Podle § 8 odst. 1 písm. k) zákona je v takové provozovně zakázáno kouřit, s výjimkou užívání vodních dýmek a podle odst. 2 též elektronických cigaret. Z této definice je zřejmé, že pokud se bude jednat o prostor potravinářského podniku, v němž je provozována stravovací služba nezahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně, pak se na ni uvedený zákaz nevztahuje. Podle zásady svobodné společnosti a Ústavy České republiky platí, že co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Z toho vyplývá, že úmyslem navrhovatele (definice provozovny stravovacích služeb vzešla z Vámi řízeného resortu a nebyla v průběhu legislativního procesu nikterak měněna) bylo nepostihovat přísným zákazem kouření ty prostory potravinářského podniku, které neslouží ke stravování zahrnujícím podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně.

Není mi proto jasné, proč Vámi řízený resort opakovaně mate veřejnost a tvrdí, že zákaz kouření se bude vztahovat i na bary, herny či nálevny, které nemají záměr prodávat pokrmy určené k přímé spotřebě v provozovně.

Co bych ovšem byl rád, aby se vyjasnilo ještě před účinností zákona, je vztah ustanovení § 8 odst. 1 písm. k) zákona a § 8 odst. 1 písm. a) zákona, podle kterého je kouření zakázáno ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření (podrobnosti o tomto prostoru jsou v § 10). Budou provozovny stravovacích služeb nezahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě posuzovány jako jiný veřejnosti přístupný (samozřejmě za podmínky, že budou veřejnosti volně přístupné, tedy nikoliv s podmínkami vstupu ať už danými členstvím v klubu nebo třeba omezením věkové hranice vstupu) a budou tudíž moci případně zřídit kuřárnu nebo budou posuzovány jako provozovna stravovacích služeb nezahrnutá pod zákaz kouření podle zákona?

Vážený pane ministře, protože nový zákon má značné dopady na svobodu podnikání v naší zemi a navržené sankce jsou drakonické (i když věřím, že jich zpočátku nebude využíváno v plném rozsahu), tak pokládám za férové ke všem provozovatelům stravovacích služeb, aby měly předem jasno o dopadech a výkladu předmětného zákona.

Je třeba říci najisto, zda veřejně přístupné bary, herny a nálevny, které nepodávají jídlo, mohou být celé kuřácké nebo musí mít oddělený prostor určený ke kouření podle § 10.

Marek Benda

 

About the author / 

marekbenda

Related Posts

 • OGO4cc3fb_istvan

  Co dál s panem Ištvanem

  Pokud už člověk kandiduje a uchází se o hlasy voličů, mělo by být jasné, jak se bude chovat v některých klíčových situacích či jak přistupuje k některým aktualitám. Pokládám za nezbytné alespoň na zde sdělit svůj jednoznačný postoj k policejnímu zásahu na Úřadu vlády ČR 13. 6. 2013, který celou dnešní krizi rozpoutal. Rád bych od sebe oddělil…

 • Benda-8645

  Ministerstvo se omluvilo, co bude dál?

  Tak trochu stranou zájmu prošla zpráva, že ministerstvo spravedlnosti uzavřelo smír s třemi bývalými poslanci, jehož součástí je omluva za nezákonnou vazbu a odškodnění v celkové výši 1,9 milionu Kč. To je v zásadě dobrá zpráva. Ač jsem se s těmi třemi hodně natrápil v dobách jejich vnitrostranické rebelie, pokládal jsem zásah proti nim vždy…

 • phone-210972_640

  Protizákonné nakládání s odposlechy

  V uplynulých týdnech, zřejmě pod vlivem dění na Ukrajině a možná i babišovského pohlcování státu, prošlo téměř bez povšimnutí několik kol dalšího zneužívání odposlechů a jejich publikování ve sdělovacích prostředcích. Já sám už jsem si kdysi vysloužil nehynoucí „nelásku“ veškerého bulváru za tzv. náhubkový zákon, což byla prostě novela trestního řádu zakazující publikaci obsahů neveřejných spisů, tedy prachsprosté krádeže, a jejich…

Archiv článků