fbpx
 • Projevy ve Sněmovně

  Ke státnímu zastupitelství

  Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já bych skoro řekl, že po slovech pana ministra a zejména po té jeho závěrečné části už by nebylo třeba nic říkat, protože tady bylo přislíbeno, že budeme hledat širokou podporu napříč Poslaneckou sněmovnou a budeme zákon případně přepisovat tak, aby byl v souladu a v intencích našeho ústavního pořádku….

 • Projevy ve Sněmovně

  K změnám v zápisech v katastru nemovitostí

  Já bych rád také vystoupil, i když jsem doufal, že tato debata proběhne na ústavněprávním výboru, kde návrh pana kolegy Ohlídala vůbec nebyl předložen. Ale budeme ji muset bohužel absolvovat tady ve sněmovně. Já bych rád upozornil, že cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly. Jak vzniká vklad na katastru nemovitostí? Smlouvou podepsanou oběma stranami….

 • Projevy ve Sněmovně

  K mandátu poslance a k „přeběhlíkům“

  Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, přichází další salámová novela Ústavy, která se pokouší řešit, řekněme, dva problémy. Jeden problém je otázka pravomocně odsouzeného poslance nebo senátora k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin, což je návrh, který již obsahuje dávno propuštěný návrh paní předsedkyně Němcové a o kterém se v této Sněmovně jedná. Druhá část…

 • Projevy ve Sněmovně

  K rozestupu mezi hlasováními o důvěře

  Jenom opravdu dvě krátké reakce na to, co tady zaznělo částečně z úst kolegy Tejce a částečně teď z úst paní kolegyně Klasnové. Já jsem samozřejmě připraven se v průběhu projednávání ve výborech bavit o tom, jestli má být nějaký rozestup mezi hlasováními o důvěře. To je věc, která je smysluplná. Vládě přišlo rozumné, aby tam těch šest měsíců bylo,…

 • Projevy ve Sněmovně

  Ke změnám Ústavy a k prezidentské milosti

  Vážený pane místopředsedo, vážený pane navrhovateli, dámy a pánové, já jsem měl pocit, že v minulé rozpravě jsem vystoupil, zdůvodnil, proč má být návrh zákona zamítnut, ale podle záznamu, které jsou v záznamech místopředsedů této Sněmovny, jsem zřejmě návrh na zamítnutí nepodal. Takže ho s dovolením v tuto chvíli podávám. A snad jenom stručné odůvodnění nebo nějaký komentář. Já…

 • Projevy ve Sněmovně

  K omezení udělení milosti prezidenta

  Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já řeknu také pár slov k tomuto tisku. Na rozdíl od svého předřečníka souhlasím s tím, že se Ústava nemá měnit na každé schůzi pěti až šesti zákony a že je naprosto nesmyslné tyto dílčí novelky stále projednávat. Tak já se osobně hluboce domnívám, že milost prezidenta republiky je opravdu aktem…

 • Projevy ve Sněmovně

  K odnětí platu představitelům státní moci

  Paní předsedkyně, vážené dámy a vážení pánové, já se budu snažit příliš nezdržovat, ale všichni víme, že jsme se dostali do poměrně nešťastné situace, že dochází k tomu, že ve Sněmovně jsou poslanci, kteří nemohou vykonávat svůj mandát z důvodu ať už krátkodobého zajištění ve výkonu vazby, nebo nástupu výkonu trestu. Je tady návrh, který budeme projednávat…

Archiv článků